Yonatan Shalom Avishaul

Visit my Studio:

Kibbutz Kfar Etzion

Israel

Tel : + 972-50-7312214

Email : yonatanshalom@yahoo.com

©2018 by Yonatan Shalom Avishaul. 

  • "Relations" 2

    Centerpiece

    Brass

    H5/D30 (cm)

    2018/תשע"ח