"Aneni bamerchav..." 2
 • "Aneni bamerchav..." 2

  Centerpiece

  Silver 925/American Walnut, Maple

  H16/W36/L40 (cm)

  2015/תשע"ו

  Yonatan Shalom Avishaul

  Visit my Studio:

  Kibbutz Kfar Etzion

  Israel

  Tel : + 972-50-7312214

  Email : yonatanshalom@yahoo.com

  ©2018 by Yonatan Shalom Avishaul.