"Clarity"
 • "Clarity"

  Hand Washer (Netilat Yadaym)

  Silver 925/Brass

  H10/D19 (cm)

  2020/תשפ"א

  Yonatan Shalom Avishaul

  Visit my Studio:

  Kibbutz Kfar Etzion

  Israel

  Tel : + 972-50-7312214

  Email : yonatanshalom@yahoo.com

  ©2018 by Yonatan Shalom Avishaul.