Yonatan Shalom Avishaul

Visit my Studio:

Kibbutz Kfar Etzion

Israel

Tel : + 972-50-7312214

Email : yonatanshalom@yahoo.com

©2018 by Yonatan Shalom Avishaul. 

  • "between"

    Centerpiece

    Silver 925/Garnet Stones

    H7/W17/L53 (cm)

    תשע"ט/2018