"הרצון לחיות...

ולגעת בהווית חיים אמיתית

ומתוכה ליצור, ולהמחיש

רוח בעולם של חומר"

Selected Items

Handmade and unique

1/8
If you would like to purchase any of these works or to
commission an original one please contact...