"הרצון לחיות...

ולגעת בהווית חיים אמיתית

ומתוכה ליצור, ולהמחיש

רוח בעולם של חומר"

Selected Items

Handmade and unique

1/8
If you would like to purchase any of these works or to
commission an original one please contact... 
Yonatan Shalom Avishaul

Visit my Studio:

Kibbutz Kfar Etzion

Israel

Tel : + 972-50-7312214

Email : yonatanshalom@yahoo.com

©2018 by Yonatan Shalom Avishaul.