"Asymmetric"
 • "Asymmetric"

  Kiddush/Festive Cup

  Silver 925/Vengai/Garnet Stones

  Cup- H7.5/D6.5, Plate- D12 (cm)

  תש"ע/2010

  Yonatan Shalom Avishaul

  Visit my Studio:

  Kibbutz Kfar Etzion

  Israel

  Tel : + 972-50-7312214

  Email : yonatanshalom@yahoo.com

  ©2018 by Yonatan Shalom Avishaul.