"Az"

"Az"

Kiddush Cup

Silver 925/Rhodesian Teak/Citrine Stones

Cup- H8/D6 ,Plate- H3/D14 (cm)

2010/תשע"ב

Yonatan Shalom Avishaul

Visit my Studio:

Kibbutz Kfar Etzion

Israel

Tel : + 972-50-7312214

Email : yonatanshalom@yahoo.com

©2018 by Yonatan Shalom Avishaul.